SrpskiSrpski latinica

Usluge

Privredno društvo za održavanje i obezbeđivanje objekata, imovine i druge usluge „Telus“a.d. je počelo sa radom u maju 2005. godine kao Društvo čiji je osnivač  i jedini akcionar Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija''a.d.

Poslovanje Društva obuhvata:
- pružanje usluga održavanja higijene
- pružanje usluga fizičkog obezbeđenja
- pružanje usluga redovnog održavanja objekata
„Telus“ a.d. je formiran na teritorijalnom principu sa centrima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu i kancelarijama u svim većim gradovima u zemlji. Trenutno angažujemo oko 2.500 izvršilaca koji dnevno pružaju usluge održavanja higijene na oko 600.000 m2 poslovnog i tehničkog prostora kao i fizičkog obezbeđenja preko 200 objekata od posebnog društvenog interesa.
Usluge iz oblasti održavanja higijene se obavljaju u skladu sa najstrožim standardima, opremom i potrošnim materijalom vrhunskog kvaliteta.
Zaposleni na poslovima fizičkog obezbeđivanja objekata poseduju sve zakonom propisane provere i sertifikate o izvršenoj obuci neophodne za obavljanje navedene delatnosti.
Od januara 2008. godine Telus a.d. poseduje sertifikat o uspostavljenom i primenjenom standardu SRPS ISO 9001.
Specifična teritorijalna organizacija formirana za podršku velikim sistemima omogućava redovno i efikasno obavljanje svih vrsta poslova iz navedenih oblasti u svakom naseljenom mestu na teritoriji Republike Srbije.
Društvo poseduje sopstveni vozni park sastavljen od namenskih vozila vrhunskog kvaliteta (Peugeot, Fiat) čime se postiže zaokruženje procesa rada redovnom kontrolom, brzom isporukom potrošnog materijala i prevozom mašina i zaposlenih.

Na vrh

Sertifikati

 • IQNet » Click to zoom ->

  IQNet

 • ISO9001 » Click to zoom ->

  ISO9001

 

Politika kvaliteta

 • Vizijom usmerenom ka savršenstvu trudimo se da otklonimo svaku neusaglašenosT
 • Lojalni zahtevima korisnika usluga, izgrađ‘ujemo se i postepeno osvajamo tržištE
 • Adekvatnim angažovanjem svih resursa trudimo se da maksimiziramo potencijaL
 • Težimo da menadžment kvalitetom svojom efikasnošć‡u doprinosi našem napretkU
 • Aktivnu primenu Zakona, u odnosu na konkurenciju smatramo za svoj veliki pluS
 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja